Robins wereld

Robins wereld

Robins Wereld is een online educatieve game voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. De game stimuleert kinderen om te leren leren en maakt leren leuk. Dat is belangrijk. Zeker bij kinderen met een verstandelijke beperking.

De game traint vier vaardigheden: aandacht, impulscontrole, werkgeheugen en probleemoplossend vermogen. Deze vaardigheden heb je nodig om überhaupt tot leren te komen. Robins Wereld speel je op een computer of iPad. Begeleiders kunnen het gebruiken op een orthopedisch kinderdagcentrum of binnen het ZML onderwijs. Vanaf het eerste kwartaal 2020 is het prototype van Robins Wereld kosteloos te verkrijgen.

Home